Obsługa klienta ZUWIK w Siewierzu - Podawanie stanu wodomierzaJeśli chcą Państwo podać aktualny stan wodomierza, który posłuży do rozliczeń prosimy wypełnić poniższe pola formularza.
Dane licznika:
Dane odbiorcy z umowy:
Dane drugiej osoby z umowy:
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych potrzebnych do wystawienia faktury i wysłanie jej w formie elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

POWRÓT NA STONRĘ GŁÓWNĄ ZAKŁADU PONOWNE PODANIE STANU LICZNIKA